Saturday, March 6, 2010

Buletin Persatuan - Mastura (202147)Inilah hasil kerja yang tak seberapa, selama berminggu-minggu sakit kepala nak menyiapkannya! Ape pun, mungkin lepas ini boleh perturunkan ilmu pada student saya..

Monday, February 1, 2010

Sila baca...

URL artikel - http://www.ipbl.edu.my/inter/penyelidikan/2002/lai.PDF

INTEGRASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

Kertas ini mencadangkan satu templat dan sumber teknologi yang sesuai untuk penyediaan
bahan pengajaran pembelajaran matematik berasaskan web. Sampel bahan pengajaran
pembelajaran adalah berasaskan topik Pelan dan Dongkan bagi matematik KBSM Tingkatan
5. Bahan-bahan resos yang disediakan telah mengoptimumkan lima mod penggunaan
teknologi maklumat dan komunikasi iaitu mod sokongan, mod tutorial, mod resos, mod
perhubungan serta mod penemuan dan kawalan. Pelbagai aktiviti yang dicadangkan adalah
berasaskan pendekatan / kaedah pengajaran pembelajaran seperti konstruktivisme, inkuiri
penemuan dan kaedah kolaboratif yang memusatkan pelajar dengan guru berperanan sebagai
fasilitator. Aktiviti-aktiviti ini dapat memenuhi pelajar yang berbeza dari segi minat,
kebolehan, pelbagai kecerdasan dan gaya pembelajaran. Teknologi maklumat dan
kommunikasi juga diaplikasikan dalam pembentukan penilaian formatif dan sumatif yang
interaktif dan pencapaian pelajar disimpan dalam pangkalan data. Data ini dapat diakses
oleh guru dengan serta merta untuk membolehkan tindakan susulan yang berikutnya diambil
supaya dapat membantu pelajar menguasai konsep dan kemahiran matematik.